MENU

Халык иҗаты (фольклор)

 
 

Фолькло́р (инг. folk+lore — халык хикмәте, акылы) — теге яки бу халыкның сүз сәнгате, авыл-тел иҗаты. Фольклор халыкның тормышын, карашын, идеалларын чагылдыра. Термин 19 гасырда барлыкка килә, татар дөньясында аны 20 гасырда куллана башлыйлар [1].

Фольклор телдән иҗат ителүе һәм телдән-телгә күчеп яшәве белән аерыла. Халык иҗаты әсәрләре нәкъ сөйләнгәндә һәм башкарылганда гына җанлы булып, чын үз тормышы белән яши. Фольклорны тудыруда һәм эшкәртүдә күп кенә халык вәкилләре катнаша.

Татар фольклоры

Татар халык иҗатын жанрлары буенча түбәндәге төркемнәргә бүлеп була:

  1. Эпик жанрлар (әкиятләрриваятьләрдастаннармәзәкләр һ. б.)
  2. Лирик жанрлар (халык җырларытакмаклармөнәҗәтләр һ. б.)
  3. Лиро-эпик жанрлар (бәетләр, тарихи җырлар һ. б.)
  4. Драма өлкәсе белән бәйле иҗат төрләре.

Искәрмәләр

  1. Перейти Бакиров М.Х. Татар фольклоры / Казан: «Мәгариф» нәшрияты, 2008 ел

Сылтамалар